Samopoštovanje

Ukoliko samopoštovanje tražite u spoljašnjim izvorima nećete ga naći. Ukoliko jurite za tuđom verzijom vašeg poštovanja opet, nećete ga naći. Kao što kaže sama reč.

Continue reading “Samopoštovanje”

Uspori da brže stigneš

Mnogi klijenti već na početku svog ličnog rada pitaju kada će “da im problem bude rešen“. Nekada mi se čini da toliko toga imam da kažem na to pitanje da je najadekvatnije da zaćutim kako bi oboje bolje čuli pitanje i izjave iza njega.

Šta ta tišina može reći:

Continue reading “Uspori da brže stigneš”