Terapija kao umetnost i umetnost kao terapija

people-ballet-dancer-performance-statue-the-crowdPsihoterapija kao umetnost i umetnost kao psihoterapija

Nevidljivo gestikuliranje duše

Susret glume i psihoterapije 

Glumačka umetnost, umetnost uopšte i psihoterapija šetaju po istim lavirintima nesvesnog. Istražuju dušu upoznavajući emocije, otvaraju puteve mogućnosti i perspektiva. Doduše,  izranjaju na različitim mestima jer ciljevi nisu sasvim isti, niti metode.

Ono što je sigurno, je da se umetnici i terapeuti susreću na putu istraživanja unutrašnjih svetova. Istraživanje sebe.

Continue reading