Supervizijsko pozorišni susret

Supervizijsko pozorišni susret: “Separacija i individuacija”

“Sve nesrećne porodice liče na srećne.”

Kaže jedna pesma: “Za mene je sreća što me napred tera”. Ako umesto “sreće” kažemo “zadovoljstvo” i umesto “tera” “vodi” šta su sve izazovi naših klijenata na ovom putu? Koji ih generacijski izazovi čekaju i šta sve treba da znamo i učinimo da budemo korisni saputnici?

Continue reading “Supervizijsko pozorišni susret”