EAC i UPSKS

European Association for Counselling EAC- General Assembly 2017 Stockholm -Sweden. Serbian Association for Psychotherapy, Counselling and Coaching Udruzenje za psihoterapiju savetovanje i koucing Srbije.

This slideshow requires JavaScript.

European Association f or Counselling EAC– General Assembly 2018 Malaga – España.Serbian Association for Psychotherapy, Counselling and CoachingUdruzenje za psihoterapiju savetovanje i koucing Srbije.

IMG_36882

– General Assembly 2019 Madrid – España.

46B1426E-3E11-4E0A-87C5-531FD4B02159

30741028_456411594777134_3271686329796132864_n

Counselling Conference Cologne 2018

DGSF-Fachtag ausgerichtet von der Deutschen Gesellschaft für Beratung (DGfB) an der Universität Köln. Udruženje za psihoterapiju savetovanje i koučing . OLI Centar za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju savetovanje i koučing

This slideshow requires JavaScript.

Athens – conference november 2019

This slideshow requires JavaScript.

Drugi stručni skupovi:

This slideshow requires JavaScript.

European Association for Counselling EAC. General Assembly 2019 Belgrade -Serbia. Serbian Association for Psychotherapy, Counselling and Coaching Udruzenje za psihoterapiju savetovanje i koucing Srbije. Governing Board President: Dirk Rohr- Germany Vice president: Eva Metallidi – Greece General Secretery: Ivana Paunovic- Serbia Treasurer: Caroline Wellin- Sweden

This slideshow requires JavaScript.

“Volja kao instrument manipulacije”

Ciklus tribina Sposobnost za ljubav i rad „Volja kao instrument manipulacije“ SKC Beograd

Predavač: Ivana Paunović, dipl. psiholog, psihoterapeut i edukator.

Nedostaci u razvoju emocionalnih kompetencija čini da ljudi razvijaju oblike adaptacije koji ne vode razvoju, već koriste sopstvenu volju kao izvor energije za manipulaciju. Ovakvo korisćenje sopstvenih snaga bitno utiče na kapacitet osobe za ljubav i rad. “Uspešan manipulator” ne dobija ono što mu je potrebno – ljubav ili samoispunjavajući produktivan rad, već nešto drugo što uzima kao zamenu: moć, sigurnost, zavisnost, posedovanje, dominaciju ili submisivno vezivanje. Manipulacija tuđom voljom uvek je i manipulacija sopstvenom koja zaustavlja psihološki razvoj svakog čoveka.

 

This slideshow requires JavaScript.

„Koncept uspeha ili neupseha:veštine ili kontraveštine“

Predavač: Ivana Paunović, dipl. psiholog, psihoterapeut i edukator.

SKC BEOGRAD

Ciklus tribina “Sposobnost za ljubav i rad- OLI psihodinmski integrativni metod “ otvorene su za sve zainteresovane koji kroz savremeni psihodinamski integrativni pristup čoveku žele da istraže temu sposobnosti za ljubav i rad i rade na njenom razvoju.

This slideshow requires JavaScript.

OLI radionice

Psiholopke radioniceRadioničarski pristup različim temama omogućava najefikasnije istraživanje životnih problema sa kojima se svi susreću, a koji onemogućavaju autentično funkcionisanje i čine nas manje zadovoljnim i produktivnim. Na radionicama pored teorijskog izlaganja učesnici imaju priliku i da, ukoliko to žele, podele svoja iskustva i dileme povezane sa temom radionice.

Sve radionice zasnovane su na teoriji i tehnikama O.L.I. integrativnog psihodinamskog metoda.

( www.olicentar.rs )

 Učesnici svih radionica dobijaju potvrdu o učešću i dodatni materijal povezan sa temom radionice.

Ciklus: „Komunikacija“

ciklus komunikacijaEfikasna komunikacije od velikog je značaja za mnoge oblasti života. Komunikacija čini osnovu međuljudskih odnosa i nema aktivnosti u životu koju možemo odvojiti od nje. S toga možemo reći da kvalitet komunikacije određuje kvalitet života. Međutim, komunikacija se ne vezuje samo za reči već i za pokret, govor tela, izraz lica, ton glasa i druge elemente neverbalne komunikacije koje koristimo svakodnevno, čak i kada toga nismo svesni. Pored toga važno je razumeti i različite tehnike asertivne komunikacije i komunikacije sa “teškim” ljudima.

Radionica iz ciklusa „Komunikacija“ ima pet:

 1. „Neverbalna komunikacija i govor tela“

Razvijanje veština neverbalne komunikacije

 1. „Pokreti koji pričaju priču“

Razvijanje veština neverbalne komunikacije

 1. „Pazi!šta govoriš?“

Efikasna komunikacija i lični razvoj

 1. „Asertivna komunikacija“

Razvijanje veština asertivne komunikacije

 1. „Komunikacija sa „teškim“ ljudima“

Stilovi komunikacije- razumevanje i usklađivanje

Radionice možete pratiti pojedinačno ili pohađati ceo ciklus.

Ciklus: „Kontraveštine u ljubavi i radu“

-Kontraveštine-Svako ponašanje odraz je određene veštine i strategije, uspeh koliko i neuspeh. Nijedna veština niti strategija nije loša sama po sebi. Vrednuje se u odnosu na cilj.

Kao što su za uspeh potrebne određene veštine, tako su i za neuspeh potrebne “kontraveštine”. Razumevajući načine na koje smo neuspešni u ljubavi i radu možemo dublje razumeti zašto je tako i kako to možemo promeniti.

Radionica iz ciklusa „Kontraveštine u ljubavi i radu“ ima dve:

 1. „Kako biti neuspešan u ljubavi“

Kontraveštine u ljubavi

 1. „Kako doneti odluke koje nećemo ispuniti“

Kontraveštine u radu

Radionice možete pratiti pojedinačno ili pohađati ceo ciklus.

Ciklus: „Sposobnost za ljubav i rad

collage13Do razvijene sposobnost za ljubav i rad dolazimo razvojem sedam osnovnih ljudskih sposobnosti za upravljanje emocijama ,a svaka radionica pojedinačno se bavi po jednom sposobnošću kroz razumevanje njenog značaja za razvoj kapaciteta za ljubav i rad. Sposobnost za ljubav i rad teorijska je osnova OLI integrativnog psihodinamskog metoda.

Radionica iz ciklusa „Sposobnost za ljubav i rad “ ima sedam:

 1. „Vladanje emocijama“

Razvijanje sposobnosti neutralizacije i mentalizacije

 1. „Lepak psihe“

Razvijanje sposobnosti celovitosti doživljaja

 1. „Emocionalna stabilnost“

Razvijanje sposobnosti konstantnosti doživljaja

 1. „Donošenje odluka“

Razvijanje sposbnosti tolerancije na mbivalenciju

 1. „Imunitet psihe“

Razvijanje sposobnosti tolerancije na frustraciju

 1. „Psiha i volja“

Razvoj sposobnosti volje

 1. „Inicijativa“

Razvoj sposobnosti inicijative

Radionice možete pratiti pojedinačno ili pohađati ceo ciklus.

 

Radionica (2)Radionica: “Osloni se na sebe”

Razvoj samopouzdanja kao faktor uspeha

collageFIN tekstIsustvena radionica:

„Što možeš danas ostavi za sutra“

Odlaganje obaveza-prokrastinacija

 

 

Prijave i informacije:

telephone-iconTel: 060 40 55 605

Mail: oliedukacije@gmail.com

ivnpaunovic@yahoo.com

Dobro došli !