Konferencija: “Kontakt u krizi- konekcija i diskonekcija u modero doba”

Međunarodna konferencija “Kontakt u krizi- konekcija i diskonekcija u modero doba”

Konferencija je organizovana od strane Udruženja za Psihoterapiju., Savetovanje i Koučing Srbije u saradnji sa Evropskom Asocijacijom za Savetovanje.

This slideshow requires JavaScript.