Konferencija: “Kontakt u krizi- konekcija i diskonekcija u modero doba”

Međunarodna konferencija “Kontakt u krizi- konekcija i diskonekcija u modero doba”. Konferencija je organizovana od strane Udruženja za Psihoterapiju., Savetovanje i Koučing Srbije u saradnji sa Evropskom Asocijacijom za Savetovanje. Predsednik Organizacionog odbora ispred Evropske Asocijacije za Savetovanje i UPSKS-a – Ivana Paunović.

This slideshow requires JavaScript.