Život bez identiteta

Kada je sam prazan je. Sebe oseća jedino kada uspe da privuče druge. Ako reaguješ negativno na to što radi iz njega će izbiti bes. Jer to za njega znači da si poricao ono što on misli da je njegova ličnost i “individualnost”. Oni moraju da imaju publiku. Moraju da nađu neku gomilu. Moraju da imaju mesto gde će da se istaknu. To rade kroz dominaciju. Osećaju da su vredni samo kada izdominiraju gomilom i istaknu se u njoj. Nemaju identitet bez nje. Dakle, nemaju identitet.

Prepoznaćeš ga kroz samoljublje. Egocentizam. Gledaj i videćeš da ti nudi sliku superiorne osobe. Sve što radi usmereno je ka pojačavanju te slike. Juriće ono što je predstava uspeha. Juriće i takav izgled. Trudiće se da telo dotera do savršenstva da bi mu sužilo kao mašina za njegove ciljeve. Ali ga nikada neće zaista osećati. Ni njega, ni emocije koje su u njemu. Pokazivaće umnu, duševnu i telesnu formu kada god stigne. Ne i suštinu, jer je nema.
Upecaćeš se ako misliš da ne vrediš jer će ti on nuditi vrednost. Upecaćeš se ako misliš da stvari tako funkcionišu. Ako čezneš da ti neko da ono što ti treba, a da ti ne moraš ništa. Upecaćeš se ako se zadovoljavaš iluzijama. Ako te upecaju snovi za koje ne smeš stvarno da se boris.
ili ti-“Al’ ja znam ključ, ja poznajem tu bravu
Otključaću i staviću ti svašta u glavu.”

Takva osoba može postati uspešna u poslu. Imati socijalne trofeje. Uspeh u nekoj oblasti, ali ne i uspeh kao ljudsko biće. To je ono što ne zna. Naslutiće kroz simptome koje oseća, ali ne sme da čuje šta mu oni govore.

Pitajte o zadovoljstvu- pričaće o poduhvatima.
Pitajte o osećanjima- pričaće o mislila.
Pitajte ga o njemu- neće se nikada napričati.
Za sve ćeš dobiti odgovor, ni na šta osećanje.
Reči će biti svuda, kontakta nigde.
Osećaćeš stalnu napetost nekog iščekivanja, a ne mir.
Osećaćete uzbuđenje kao da će se dogoditi nešto značajno. Neće. Ta napetost, ta sila je ograničena i služi da ograniča vas.
ili ti: “Da li veruješ meni?
Ili misliš svojom glavom?”

ili ti:
“Kao identitet”, “Kao ljubav”, “Kao uspeh”, “Kao život”, “Kao čovek”.

Ne kradi sebe, stvaraj sebe.

Ivana Paunovic
OLI psihoterapeut i supervizor