“Probudi se, pokreni se!”

Razvijanje sposobnosti inicijative u ljubavi i radu

Srbija, Crna Gora , BiH

„Ko hoda po utabanim stazama iza sebe neće ostaviti tragove“

Inicijativa je sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, voljnost da se preuzme prvi korak, kao i odgovornost za to da se istraje u otpočetoj aktivnosti. Inicijativa je kad “prepoznam i uradim ono što mislim da treba da se uradi pre nego što to neko traži od mene”.Kada sposobnost inicijative nije u dovoljnoj meri razvijena javljaju se brojni izazovi. Osobi je teško da radi samostalno, previše se oslanja na druge, ne usuđuje se dovoljno da sama pokrene aktivnosti i sprovede nove ideje. U ljubavi se više oslanja na partnera, oseća averziju prema riziku. Izbegava da se ističe. Ponekad, pak, se problem ispoljava i kroz previše nametljivu inicijativu koja „guši” druge i usporava, ne samo njihov, već i lični razvoj. Sposobnost zrele incijative je retka , ali dostižna.

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Ivana Paunović

image

Diplomirani psiholog

psihoterapeut, edukator i supervizor

Edukator je O.L.I. Integrativnog psihodinamskog metoda u oblasti savetovanja, psihoterapije i life i poslovnog koučinga. Član OLI Centra od 2007 god.

Član izvršnog i upravnog odbora Evropske Asocijacije za Savetovanje (EAC). Član upravnog odbora EAIPP-a. Evropske Asocijacije za Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju.

Član: EMCC-Sr. Evropski Savet za Koučing i Mentrostvo Srbija, EAIPP- Centar za Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju, UPSKS- Udruženje za psihoterapiju savetovanje i koučing, EIPCM Centar za integrativni psihodinamski koučing i mentoring.

Nacionalni predstavnik Udruženja za psihoterapiju savetovanje i koučing Srbije pri Evropskoj Asocijaciji za savetovanje.

Kreira i vodi brojne treninge, radionice, predavanja i seminare iz oblasti psihologije i psihoterapije, na teme sposobnosti za ljubav i rad, kreativnosti, komunikacije, liderstva, ličnog razvoja, “kontraveština” i td. 

Voditelj je akreditovanih programa za licenciranje trenera.

Osnivač je ciklusa radionica: “Kreativni pristup životu”  spoj psihologije i umetnosti kao što su gluma, vajarstvo itd. 

Jedna je od moderatora i realizatora seminara ličnog razvoja, namenjenih prosvetnim radnicima, akreditovanih od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Autorka brojnih tekstova za psihološke dodatke različitih medija.

Učestvovala je u projektima i istraživanjima na institutu za psihijatriju u Novom Sadu ,Beogradu, Domu za nezbrinuti decu sa posebnim potrebama, Sremčica, Institutu za bolesti zavisnosti, Drajzerova, Beograd, kao i Institutu za bolesti zavisnosti, Gornjačka , Beograd i dr. Učesnik UNICEF projekta- psihološka pomoć za decu i porodice.

Psihoterapijski, koučing i savetodavni rad sprovodi sa odraslima, parovima, decom i grupama.