Prednosti grupnog rada

Grupni rad može biti od višestruke koristi za različita pitanja i probleme sa kojima se ljudi susreću.

Grupa služi kao ogledalo pojedincu. Povratna informacija koja se tada dobija, dobija se u bezbednoj atmosferi uzajamnog poverenja i podrške koja pomaže u suočavanju i upuštanju u rešavanje različitih ličnih životnih izazova. Posebno je pogodna za rad na pitanjima bliskosti, poverenja, samopouzdanja, izražavanja emocija i slično.

Grupni rad potpomaže testiranje novih obrazaca ponašanja do kojih se dolazi uz prethodni lični rad i analizu, vežba se međusobno slušanje i razumevanje i razvoj socijalnih veština bitnih i za sve ostale međuljudske odnose.

Kroz iskustveno grupni rad vežba se prihvatanje i prepoznavanje sličnosti i razlika sa drugim članovima, razvija se osetljivost za tuđe i sopstvene potrebe kao i odgovornost prema sebi i drugima.

Kome je namenjena iskustvena grupa?

gt-chairs

Grupa je namenjena svima onima koji žele da  istraže lična  pitanja u  atmosferi uzajamne podrške i prihvatanja, kao i da svojim iskustvom i učešćem doprinesu samoistraživanju  ostalih članova grupe. Iskustveni rad u grupi namenjen je svim uzrasnim dobima iznad 18 godina, nezavisno od profesije kojom se bave.

Neke od tema :

  • Razvijanje sposobnosti za efikasnije kretanje ka životnim ciljevima
  • Bolje razumevanje sebe i sopstvenih reakcija i motivacije u cilju postizanja najboljih izbora u budućnosti
  • Rad na sopstvenim sposobnostima, talentima i sklonostima
  • Otkrivanje i afirmacija sopstvene autentične ličnosti
  • Upoznavanje sebe, vlastitih moći i nedostataka. Razvijanje spremnosti za promenu .
  • Unapređivanje odnosa sa bitnim drugima, razvoj tolerancije, prihvatanja i zdravih granica.
  • Vera u sebe i druge ljude. Samopoštovanje i poštovanje drugih.
  • Hrabrost, spremnost  da se istupi iz zone sigurnosti , prihvate rizici i proba nešto novo.
  • Put ka zreloj ljubavi. Sposobnost da se voli-daje i prima ljubav.
  • Razvijanje kapacitet za rad i uživanja u radu.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s