Šta je grupni iskustveni rad ?

Iskustveni rad je proces samospoznaje, otkivanja vlastitih ograničenja i potencijala, nesvesnih sadržaja koji ometaju ostvarenje autentičnosti osobe. To je proces unapređenja kvaliteta življenja i podsticanje rasta i razvoja na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu.

Rad u grupi je specifičan oblik iskustvenog rada u kome voditelji grupe komuniciraju sa članovima grupe, kao i učesnici međusobno. To je dinamičan interaktivan proces rada u kome je  pored analize ličnih pitanja pojedinaca,od velikog  značaja socijalna podrška i razmena  doživljaja i iskustava među ušesnicima. U grupnom radu članovi se podstiču na otvoreno i iskreno diskutovanje o problemima koje donesu u terapijski proces.

Rad se ostvaruje kroz razgovor, razmenu znanja, iskustva i emocija. Teme obrađujemo korišćenjem različitih tehnika, protokola. Najznačajnije etičko načelo je poverljivost.Sve što članovi grupe iznesu u toku rada predstvalja tajnu i ne iznosi se bilo kome van grupe.

Voditelji grupe su stručnjaci koji su u toku profesionalne edukacije  i sami prošli isti proces ličnog rada što im pored profesionalnog znanja,  omogućava da bolje razumeju  proces kroz koji prolaze učesnici.

 

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s