Executive coaching

OLI metod je integrativni koučing i psihoterapijski pravac sa bazičnom psihodinamskom orijentacijom. Teorijski je zasnovan na integraciji saznanja iz četiri psihoanalitičke psihologije – Psihologije nagona, Ego psihologije, Psihologije objektnih odnosa i SELF psihologije. U radu sa klijentima primenjuju se integrisane tehnike Psihoanalize, Geštalta, Transakcione analize, Biofidbeka i Neurofidbeka, R.E.B.T. i N.L.P. psihoterapije i koučinga, integrisane sa autohtonim OLI tehnikama kao što su “Emocionalno računovodstvo” i “Psihološka matematika”, protokoli za razvoj ličnosti i protokoli za razvoj bazičnih emocionalnih kompetencija.

Više možete saznati ovde http://www.oliexecutivecoaching.rs/

This slideshow requires JavaScript.