Šta je psihoterapija ?

psychotherapy_marylebone_fa_med_hr

Psihoterapija je proces samospoznaje, otkrivanja vlastitih ograničenja i potencijala, nesvesnih sadržaja koji nas ometaju da budemo najbolja verzija sebe. Istovremeno  to je  proces unapredjivanja organizacije i kvaliteta življenja i podsticanje  rasta i razvoja na ličnom, porodičnom, profesionalnom planu.

Nakon  uspešno završene psihoterapije ljudi postaju zadovoljniji, spremniji za suočavanje sa životnim teškoćama, za realizaciju punih radnih potencijala, za razumevanje drugih, za bolju komunikaciju i ostvarivanje bliskosti.

Psihoterapija se ostvaruje kroz razgovor, razmenu znanja, iskustva i emocija izmedju terapeuta i klijenta, kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju.

Najznacajniji terapijski faktor u psihoterapijskom  procesu je odnos uzajamnog poverenja  koji se razvija izmedju terapeuta i klijenta. O ciljevima psihoterapije terapeut i klijent se unapred dogovaraju.

Najznačajnije psihoterapijsko etičko načelo  je poverljivost. Sve što klijent saopšti u toku psihoterapijskih seansi predstavlja profesionalnu tajnu i ne iznosi se bilo kojoj drugoj osobi.

Psihoterapeuti su stručnjaci koji su, kroz svoju edukaciju za profesiju psihoterapeuta, morali da i sami prođu kroz proces psihoterapije kao klijenti i razreše svoje emotivno psihološke probleme da bi mogli da pomognu drugoj osobi.

Obučeni psihoterapeut razume proces kroz koji prolazi njegov klijent jer ga je “osetio na sopstvenoj koži”. Takođe, ume da prepozna i izbegavanja promena kod klijenta, da suoči klijenta sa tim izbegavanjima i, u atmosferi prihvatanja, usmeri ga ka daljem razvoju.

Psihoterapijska pomoć je primerena u svim životnim dobima.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s