Krvnik ljubavi

Danas nešto o poslovnom pravu. Da, da.

Evo šta nam kažu zvanične odredbe kojih treba da se pridržavamo ako želimo uspešno poslovanje:

Slobodno tržište
je opšti termin za skup razmena koje se dešavaju u društvu. Svaka razmena vrši se kao dobrovoljni dogovor između ljudi. Dve individue razmenjuju dobra. Obe strane učestvuju u razmeni jer očekuju da će biti na dobitku.

E, pazite sad:

Svaka strana pristaće ( ili će odbiti) da ponovi razmenu u budućnosti jer su u bliskoj prošlosti ispunjena ( ili nisu ispunjena ) njena očekivanja. Razmena se odvija zbog toga što su obe strane na dobitku.

E, a pazite sad:

Ako ne bi očekivale dobitak one ne bi stupile u razmenu.

Win-win

Razmena se odvija sa pozitivnom sumom, a ne sa nultom ili negativnom sumom.

Toliko o ljubavi.

Sposobnost za ljubav

Ljubav je u vazduhu, poeziji, pogledu, energiji, osećaju. Takođe je u mišljenju, iskustvu, delima i veštini. Takođe je posledica rada i posvećivanja. Ljubav je spoj dva bića koja grade treće- odnos. Ljubav je dakle, sposobnost.

Ljubav po stavkama:

Odbredba čl. 1 st. 1
-Slobodno tržište
je opšti termin za skup razmena koje se dešavaju u društvu. Svaka razmena vrši se kao dobrovoljni dogovor između ljudi. Dve individue razmenjuju dobra. Obe strane učestvuju u razmeni jer očekuju da će biti na dobitku.

Ljubav dakle uključuje dobijanje. Ako ne dobijate, niste u zrelom ljubavnom odnosu. Ljubav uključuje davanje. Ako ne dajete niste u zrelom ljubavnim odnosu. Ljubav je nešto više od zbira dvoje ljudi. Ljubav je ono što stvore zajedno.

Odbredba istog člana tačka 2
-Svaka strana pristaće ( ili će odbiti) da ponovi razmenu u budućnosti jer su u bliskoj prošlosti ispunjena ( ili nisu ispunjena ) njena očekivanja. Razmena se odvija zbog toga što su obe strane na dobitku.

Svakog dana biramo ponovo jedno drugo. Ljubav je sloboda izbora. Nije statičan predmet koji imate ili nemate. Ona se bira svakoga dana. Svakim danim dajemo odgovor ljubavi, našu odgovornost, biće i posvećenost. Obe strane. I dok je tako u dobitku smo. Odgovorni i slobodni. Ako nije tako niste u zrelom ljubavnom odnosu. Loše poslujete.

Tačka 3
-Ako ne bi očekivale dobitak one ne bi stupile u razmenu.

Ako nastavljate da dajete a nema dobitaka, nema ispunjenja, razvoja, zadovoljstva znači da dobijate nešto drugo ( možda baš to) Znači da dobijate nešto što nije za razvoj vašeg odnosa i vas. Vidite šta ili angažujte spoljnog savetnika da vam pomogne da to otkrijete.

Tačka 4
-Win-win

Razmena se odvija sa pozitivnom sumom a ne sa nultom ili negativnom sumom.

U ljubav sa drugim, partnerstvo ulazite samo onda kada ste u plusu. Kada već imate dovoljno ljubavi ( u i ka sebi). Ne da popunite minus ostao od starih loših trgovina sa bivšim ( da ne kažem prvim primarnim figurama). Kada imate šta da date, sa onima koji takođe imaju, kako bi zajedno razmenjivali i stvorili još.

Krvnik ?

Realnost ljubavi, ipak mislim, nije njen krvnik. Krvnik su fantazije koje je sprečavaju. Krvnik je zaljubljenosti koja je samo njena početna faza. Ljubav ima još i sa svakom narednom fazom sve je dublja, toplija, istinitija, sa zadovoljstvom i povezanošću. Sa sobom i drugima.

Budite krvnik jeftinih idealizacija i stvaralac ljubavi.

To je vaše ljubavno pravo i mogućnost. To je “win-win”. To su uspešni poduhvati.

Taj uspeh zove se ljubav.

U Beogradu, dana 28.1.2023.g.

OLI psihoterapeut i supervizor
Ivana Paunović