Pristup radu sa snovima

“Naši snovi treba da prouče i nauče naše budno neznanje, svestan deo ličnosti, jer san vidi i dublje i dalje nego
dan“

AKREDITOVANE EDUKACIJE OD STRANE UDRUŽENJA ZA
PSIHOTERAPIJU, SAVETOVANJE I KOUČING SRBIJE

Akreditovani kurs koji vodi do zvanja „O.L.I. trener u pristupu radu sa snovima“

OLI integrativni psihodinamski pristup u radu sa snovima

AUTOR I VODITELj Ivana Paunović
Psiholog, psihoterapeut, edukator i supervizor
ivnpaunovic@yahoo.com,
http://www.ivanapaunovic.com
060 4055605
Oli integrativni psihodinamski metod

Edukacija je namenjena life cochevima, psihološkim savetnicima i psihoterapeutima ( sertifikovani, u
superviziji i u edukaciji )


Veličina grupe od 10 do 20 učesnika


Edukacija/trening se sastoji od 24 sati teorijskog i praktičnog rada
raspoređenim u 4 delova/modula.


Ukupni vremenski period trajanja edukacije je 32 časa rada


Analiza snova kao moćno sredstvo ličnog razvoja.


Kraljevski put u nesvesno, carski put u objedinjavanje, kojom god analogijom da se poslužimo dovešće nas do
značaja rada sa snovima. Vekovima intrigiraju i decenijama izučavaju i koriste u psihoterapijskoj praksi. Značaj
nesvesnog u psihodinamskoj praksi nam je poznat. Upoznajemo se sa psihodinamskim teorijama, značaju
psihodinamike za promene koji klijenti žele da postignu, dok analiza snova pomaže da tih promena i dođemo.


“Naši snovi treba da prouče i nauče naše budno neznanje, svestan deo ličnosti, jer san vidi i dublje I dalje nego
dan“.

Snaga snova za razvoj bazičnih emocionalnih kompetencija, razvoju sposobnosti za ljubav I rad ima
veliki potencijal. Kako bi taj potencijal pobudili i ostvarili potrebna su nam znanja i tehnike rada sa simbolima i
snovima.


Nesvesno ima svoj način da simbolički progovara. Taj jezik zovu se snovi. Naše je da ga naučimo I tako
otvaramo i razvijemo snažan kanal komunikacije sa samim sobom.


Teme kojima ćemo se baviti:


„Mi ne spavamo tek da bismo živeli, već da bismo naučili živeti bolje. “


Primena I analiza snova u radu sa klijentima.
Značaj snova I njegovih simbola.

Tehnike u radu sa snovima u individualnom I grupnom radu.
Terapiski modaliteti I pristupi u radu sa snovima,
Mogućnosti I potencijal snova u ličnom rastu I razvoju pojedinca.

 • Cilj(evi) edukacije: opšti i specifični ciljevi:
  Opšti cilj treninga je upoznavanje, produbljivanje i ovladavanje temom snova i interpretacije u psihoterapijskoj,
  savetodavnoj i koučing praksi. Specifični ciljevi fokusirani su na integrativni i praktični pristup temi zarad
  primene u ličnom i profesionalnom radu. Vođeni smo idejom da iz različitih perspektiva pristupio temi kako bi
  je potpunije rasvetleli tako dai ona može da rasvetli i unapredi naš lični rad kao klijenta i proširi i produbi naša
  znanja i tehnike kao psihoterapeuta. Snovi su moćni alat kontakta, razvijajući veštinu rada sa njim možeo dalje
  graditi naše ciljeve I pomoći drugima u tome.
  Trening je namenjen svima koji žele da rade na ovim ciljevima, Svima koji žele da prošire svoja znanja ka
  psihodinamskom razumevanju snova i njihovim funkcija u radu s aklijentima. Treningu mogu prisustvovati oni
  koji su završili, koji su u edukaciji ili procesu supervizije psihološkog savetovanja, psihoterapije I life
  coachinga.
 • Struktura: (izlistati delove ili module edukacije/treninga sa kratkim opisom):
  I MODUL
 • Snovi kao unutrašnji liči kompas
 • (Ne)svesno i povezivanje kroz snove
 • San kao remek delo
 • Svesni umetnik
 • San, simbol i (p)otkriveno
  II MODUL
 • Uloge, funkcije I značaj sna
 • Analiza snova- osnovni principi
 • Metodologija tumačenja S. Frojd
 • Rad sna
 • Cenzura sna
 • Opšti principi tumačenja
 • “Sanovnik”
 • Simboli i snovi
 • K. Jung I snovi
 • (Arhe)tipsko u snovima
 • Uspavane lepotice- snovi i bajke
 • Snovi kao jezik duše
 • Grupna analiza primera snova

III MODUL

 • Arhaične crte i infatilizacija sna
 • Tipovi i izvori snova
 • Snovi na terapiji
 • Dečiji snovi
 • Snovi koji se ponavljaju
 • Snovi kao (ne)ispunjenje želje
 • Zašto snovi više otkrivaju nego što skrivaju?
 • From i snovi
 • Hal I snovi
  IV MODUL
 • Čovek i njegovi simboli
 • Snevač, tumač i terapeut
 • Proces individuacije i izražavanje kroz san
 • Lekcije snova
 • Snovi kao saradnici i saputnici

 • Svaki modul, sastoji se od predavanja, primene tehnika i vežbi, prikaza slučaja, diskusije i ličnog iskustvenog
  rada ( grupni rad i individualni rad u grupi ).
 • Ishod edukacije
  Svaka aktivnost u okviru treninga dizajnirana je tako da omogući učesnicima da u svojoj praksi u radu sa
  klijuentima mogu koristiti snove kao neiscrpni izvor mogućnosti prevazilaženja izazova sa kojima se susreću
  klijenti. Omogućava sticanje i razvoj kompetencija na ovom polju rada u ličnim i profesionalnim oblastima
  života. U vidu teorijskog znanja koliko i praktične primene. Sati treninga , po klauzuli dva, priznaju se kao zbirni sati za dobijanje sertifikata iz koučinga.u okviru
  O.L.I. metoda i edukacije iz istog, Priznaju se sati edukacije- 24 sata, 32 časova rada.
  Po završenoj edukaciji se dobija certifikat o završenom kursu i zvanje „OLI trenera u pristupu rada sa snovima“
  kao i 32 časova edukacije u okviru koučinga.
 • DOBRODOŠLI!