Sposobnost

za ljubav

Sposobnost za ljubav

Uživati u životu znači voleti ga.
Uživati u sebi znači voleti se.
Uživati u muškarcu znači voleti ga.
Uživati u ženi znači voleti je.

I obrnuto.

Ali ne zaboravite u tim ljubavima ne možemo uživati ako ih se plašimo i ako se iz tih strahova prepuštamo potrebi da tim ljubavima vladamo. Da ih kontrolišemo, da budemo iznad njih, da uspostavljamo moć. Tada tim odnosima vlada bes, vlada neprijateljatvo, vlada strah. Tu nema mesta za ljubav.

Ako se plašite života i taj strah ignorišete bićete ili njegov podanik večno u osećaju ugnjetavanosti ili ćete biti agresivni i zahtevati da on služi vama.

To ćete raditi i sa vašim ljubavima, partnerima. Neko će morati da se žrtvuje i trpi. Ljubav nije ni samožrtva ni večito trpljenje.

I znajte, to ćete raditi i sa sobom. Niko nikoga nije povredio, a da, ovako ili onako, nije povredio i sebe.
Ma kako izgledalo, jedan zakon, zakon psihodinamike, “kaže”: “Kako sudiš drugima tako sudiš i sebi”. A tada je vaša presuda neprestana unutrašnja borba. Ljubav nije borba. Nije puka razmena dobara. Nije pijaca. Nije ono što dajete- već ono što vi jeste.

Budi. Osoba koja voli.

Ivana Paunovic
OLI psihoterapeut i supervizor