Supervizijsko pozorišni susret

Supervizijsko pozorišni susret: “Separacija i individuacija”

“Sve nesrećne porodice liče na srećne.”

Kaže jedna pesma: “Za mene je sreća što me napred tera”. Ako umesto “sreće” kažemo “zadovoljstvo” i umesto “tera” “vodi” šta su sve izazovi naših klijenata na ovom putu? Koji ih generacijski izazovi čekaju i šta sve treba da znamo i učinimo da budemo korisni saputnici?

Ψ Ovu temu obrađujemo kroz dva grupna supervizijska susreta i u tome nam pomaže jedna predstava na ovu temu i njeni učesnici.

🎭 Pozorišna predstava koju ćemo gledati je autobiografska na temu koju obrađujemo. Imaćemo priliku da sami direktno sa rediteljem nastavimo temu nakon odgledane predstave.

📚 Separacija je intrapsihički proces koji vodi do self objekt diferencijacije. Do razdvajanja predstave sebe od objekta ljubavi.

📚 Individuacija nastaje kroz evaluaciju i akspanzinu autonomnih Ego funkcija. Centrirana je oko detetovih razvijajućih self koncepta.

Radimo na razvoju bazičnih emocionalnih sposobnosti upravo radi samostalnosti, separacije i individuacije. – Ono što je suprotno od manipulacije sobom i drugima, kontraveština, odnosno životnih parazitiranja raznih oblika.

Na ovom susretu postavljamo pitanja:

  • Čovek kao deo porodičnog i socijalnog sistema i mogućnosti za separaciju i individuaciju.
  • Karike u izazovu separacije, majka, otac, braća i sestre.
  • “Za mene je sreća što me napred tera?”
  • Da li odlazimo ako nemamo gde da se vratimo?
  • Ako “Da” kako?
  • Preuzimanje odgovornosti za sopstveni život znači oslobađenje krivice za tuđi.
  • Spasilac ili pomagač ?

I zajedno tražimo odgovore.

Redosled dinamike susreta:
Susret je podeljen u tri razdojena dana.

1- dva sata zoom supervizijska grupa
2- predstava + razgovor sa rediteljem nakon predstave ( uživo Beograd )
3- tri sata zoom supervizijska grupa

Susret je namenjen kolegama koji rade sa klijentima, koji su u procesu supervizije ili se za istu pripremaju.

( Life coaching, psihološko savetovanje i psihoterapija )

Prijave na +381604055605

Ivana Paunović
OLI psihoterapeut i supervizor