Održavanje ljubavi

10987624_10152820795479495_7819398161622127807_n“Večernje novosti”

1.Nedavno istraživanje pokazalo je da veliki procenat parova oseća zaljubljenost i posle 10 godina veze ili braka… Koja je tajna intenzivne ljubavi?

 Diskusije na temu ljubavi i održavanja odnosa, najčešće se bave pitanjem kako biti voljen. Međutim, ređe se pitamo kako voleti i kako razviti svoju sposobnost za zrelu ljubav. Već ovde dobijamo odgovor na pitanje šta nam pomaže da izgradimo i održimo vezu ili brak.  Počnimo od sebe, bavimo se sobom i svojim sposobnostima, a ne samo, kako neretko srećemo, pitanjem druge osobe.

Ukoliko se bavimo samo pitanjem kako biti voljen možemo krenuti u različitim pravcima, a suprotno od zrele ljubavi. Muška strategija se nekada usmerava isključivo ka izgradnji statusa u društvu, razvoj socijalne moći , bogatstva i „dobre“ pozicije . Ova „ljubavna strategija“ ima svoju publiku , ali termin zrela ljubav ne možemo za nju vezivati. Sa druge strane žene mogu izabrati strategiju koja se isključivo vezuje za razvoj seksualne privlačnosti.

Tu su I brojne druge taktike, a sve proizilaze iz uverenja da se o ljubavi nema šta naučiti I da je jedino važno povećati svoju vrednost na “tržištu ljubavi”.

2.Često se ističe da partnerski odnosi mogu da budu pod uticajem različitih faktora, ali šta je to što najviše utiče na njihov kvalitet?

Zaljubiti se, je za većinu ljudi, lako, zato nam se nekada učini da isto važi i za ljubav.  Iako imamo puno dokaza da održavanje ljubavi ipak zahteva zalaganje i trud, mnogi veruju u „lakoću voljenja“.

Kada imamo problema na poslu pitamo se šta je uzrok tog neuspeha, kako to možemo popraviti, na čemu treba da radimo. Kada je ljubav u pitanju retko postavimo ova pitanja jer neuspeh u ljubavi obično vezujemo za neadekvatnost partnera.

Jedan od razloga zašto mnoge veze i brakovi opstaju leži upravo u tome što se partneri bave sobom i svojim odnosom. Trude se da primete svoje mane, da razumeju i razvijaju sebe i odnos. Usuđuju se i da potraže pomoć kada je to potrebno.

3.Psiholozi ističu da fizička privlačnost može da bude toliko jaka da  da nadoknadi sve nesavršensoti u vezi… Šta je to tako snažno u fizičkoj privlačnosti?

Mnogi odnosi podstaknuti su seksualnom privlačnošću koju prati zaljubljenost. Uzbidljivo I poletno, ali,  da bi zaljubljenost prerasla u ljubav pored seksualne privlačnosti moraju postojati I drugi elementi. Jedan sastojak, ma koliko bio važan, ne može činiti zrelu ljubav.

 Za seksualnu zadovoljstvo takođe je potrebna I psihička bliskost. Zadovoljstvo je sačinjeno od fizičke privlačnosti I psihičke povezanosti. Tako, kvalitet seksualnog odnosa ne mora opadati vremenom, štaviše može da se povećava.

Da li će se vremnom bliskost I zadovoljstvo povećavati zavisi I od naših shvatanja. Različite faze možemo očekivati u svakoj vrsti privlačnosti, fizikoj kao I psihičkoj.

4.Takodje, su neka ranija istraživanja pokazala da je za trajnu ljubav važno da se najviše fokusiramo na ono što cenimo kod partnera, odnosno na njegovu pozitivnu stranu, a ne negativnu… Šta je to što na taj način možemo da sačuvamo u vezi ili braku?

284091_506996925979507_1893567429_nPrimećivati I vrednovati sve ono dobro u našem partneru važno je I povećava kvalitet odnosa. Međutim, naglašavati pozitivno , ne treba da zaboravimo, ne znači I neprimećivati negativno.

Poštovanje, kao važan sastojak ljubavi, znači imati celovitu sliku osobe sa kojom smo, sa svim vrlina I manama koje poseduje uz prevladavanje pozitivnog. Na taj način pokazujemo partneru da nam je važan I da ga kao celinu poštujemo.

Svakako da nam se ne može sve dopasti kod partera, ali to ne treba da nas spreči da damo sve od sebe za taj odnos. 

5.Da li se ljubav može negovati i zajedničkim iskustvima i kako?

Puno je stvari koje mogu da otežaju održavanje ljubavi, ali I onih koji nam u tome pomažu. Zajednićke aktivnosti i kvalitetno provedeno vreme začin je za svaki odnos.

Takođe valja vrednovati I ono vreme I iskustvo koje proživljavamo bez direktnog uključivanja partnera. Važna je ta sigurnost I sloboda da se ponekad odvojimo, bavimo različim stvarima, ali I uživamo u zajedničkom vremenu.

Napraviti meru ponekad nije lak posao. Biti siguran u sebe I u partnera je jedna od karakteristika koju za to treba da posedujemo.

6.Ipak, za mnoge ispitanike u anketama privrženost je u samom vrhu faktora koji utiču na kvalitet veze. Šta znači biti privržen u ljubavi?

Jedan od ključnih problema mnogih odnosa leži u različitom shvatanje nekih karakteristika koje su nam za ljubav potrebne.

Dobro je na ovu temu porazgovarati sa partnerom I preispitati se. Šta za nas I partnera znači privrženost, uzajamnost I ljubav, kako bi je definisali, kako je primećujemo I merimo ?

Neretko ljubav definišemo kroz pritiskanje I oblikovanje partnera prema svojim potrebama, a ne rad na tome da podstaknemo sebe i partnera na rast I razvoj.

  1. Koliko je za neke stručnjake važno poverenje u svakoj vezi, toliko je za druge spremnost na kompromis. Očigledno je da prava mera jednog ili drugog ne postoji, ali na koji način oba ova faktora učvršćuju vezu i čine je stabilnijom?

Ljubavlju nazivamo mnoge odnose koji to zapravo nisu. Praviti kompromise nije isto što I stalno nekome ugađati. Biti blizak ne zači gušiti nekoga, stavljati ga pod svoju kontrolu ili biti u tuđoj vlasti. Poverenje se ne daje “na veresiju” već se stiče…

U zreloj ljubavi partneri ne samo da ne gube sebe već I pronalaze svoje ja. Davanje koje znači primanje ne može bez iskrenosti I odsustva sebičnosti. Nezaboravimo uslov za zrelu ljubav je I zreo karakter.

  1. Kako vezu održavati živom i uzbudljivom?

Oni koji su u dovoljnoj meri razvili sposobnost za ljubav treba I dalje da se oko nje trude. Prihvatanje I istraživanje sebe I partnera, briga I posvećenost, poverenje I stabilnost sve su to sastoci na kojim astalno valja raditi.935343_600879599924572_1953814645_n

  1. Poznato je i da je dobra komunikacija ključni sastojak svake čvrste veze. Šta znači kvalitetno razgovarati sa partnerom i kvalitetnom komunikacijom svakodnevno nadopunjavati i začinjavati vezu?

Dobra komunikacija jedan je od temelja svakog odnosa. Ukoliko želimo da radimo na razvoju komunikacije valjalo bi, za početak da ne gledamo partnera kao suparnika u nadmetanju nego kao saradnika sa kojim delimo isti cilj.

Umesto nadmetanja dobro je vežbati aktivno slušanje koje će nam pomoći da saosećamo I razumemo. Takođe, tražiti I uvežbavati nove načine za poboljsalje komunikaicje.

Budite otvoreni, pažljivo slušajt I “ogledajte” svog partnera. Ogledanje podrazumeva da proverite da li ste dobro razumeli šta partner želi da vam prenese. Iako vam se čini da vam je jasna poruka, pitajte, pojasnite, proverite. Na taj način vežbajte svoje razumevanje I usklađivanje sa partnerom umesto da pretpostavljate namere unapred.

  1. Kako izgleda zrela i kvalitetna ljubav?

Umeće ljubavi podrazumeva zreo odabir partnera, realističan pogled na  njega I celokupni odnos , rad na sebi, prihvatanje i razvoj svojih sposobnoti. Zrelu ljubav čini I razumevanje, prihvatanje,  obzirnosti I briga za partnera.

Da bismo bili sposobni da zrelo volimo potrebno je da smo sposobni da partnera vidimo celovito sa svim vrlina I manama, da održimo stabilnu povezanost, da smo sposobni da mislimo razborito, da razumemo sebe i drugog. Jedan od izazova je I da tolerišemo oprečna osećanja prema drugoj osobi I sve frustracije sa kojima se u tom odnosu susrećemo.

Na kraju potrebno je da imamo volje da zajednički napredujemo I gradimo odnos kakav želimo.

Nemogućnost davanja i primanja ljubavi ukazuje da su neki naši potencijali zastali ili da se nisu u dovoljnoj meri razvili. Dobra vest je da se na njima može raditi uz uslov da smo spremni da svoje jačine prihvatimo koliko I svoje slabosti.

Davanje ljubavi je uvek I primanje. Tada stvaramo nešto novo, celinu veću od zbira njenih delova.