Edukacija za buduće psihološke savetnike

business men holding a plant between hands on white

AKREDITACIJA I SERTIFIKATI:

Edukacija za O.L.I.psihološke savetnike je akreditovana od strane UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije) i vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog psihološkog savetnika u Srbiji i do sertifikata EAC (Evropska Asocijacija Savetnika).

TRAJANJE:

Edukacija je podeljena na 4 nivoa:

Uvodni-16 časova,

Bazični 80,

Napredni-160 i

Profesionalni-224.

Kompletna edukacija traje 480 časova. Za svaki nivo edukacije dobija se poseban sertifikat. Nakon kompletirane edukacije kandidati stiču status O.L.I. savetnika na superviziji. Za dobijanje nacionalnog sertifikata akreditovanog savetnika potrebno je da kandidat ima, pored završene edukacije, i 450 sati rada s klijentima (pod supervizijom).

Kompletna edukacija traje oko 2,5 godina. Odvija se jednom nedeljno u predvečernjim časovima (17-20 ili 19-22h), ili u vikend grupama, zavisno od toga kakav raspored odgovara većini članova grupe.

 KO SE MOŽE PRIJAVITI: kandidati koji su završili neki od fakulteta humanističkih nauka ili studenti tih fakulteta (psihologija, medicina, pedagodija, andragogija, defektologija, sociologija…). Za dobijanje nacionalnog sertifikata potrebno je da kandidat ima diplomu o završenom fakultetu.

 VELIČINA GRUPE: radi se u malim grupama, od 10-15 kandidata.

 NAČIN RADA: Edukacija je fokusirana na sticanje praktičnih veština savetničkog rada sa ljudima, ali i na poznavanje neophodnih teorijskih koncepata i znanja potrebnih za dubinsko razumevanje problema klijenata i metoda promene. Edukacija se odvija kroz predavanja, prikaze slučajeva, lični rad i analizu dinamike grupe, radionice, supervizije rada s klijentima. U okviru programa edukacije edukanti dobijaju i znanja i veštine iz drugih terapijskih pravaca (psihoanalize, geštalta, transakcione analize, bioenergetike i drugih pravaca telesne psihoterapije, biofidbeka i neurofidbeka, R.E.B.T.a, NLP-ja, fokusiranja…) kao i znanja o mogućnostima uklapanja tehnika drugih pravaca u rad sa bazičnim emocionalnim kompetencijama koje obrađujemo u O.L.I. metodu.

CENA:  cena jednog časa (45 min.) je 5 eura. Mesečna obaveza je 80 eura.

LOKACIJA: Edukacija se odvija u prostorijama O.L.I. Centra u Gandijevoj 200, blok 44 Novi Beograd (za grupe u Beogradu). Edukacija se odvija i u grupama u Novom Sadu, Nišu, Banja Luci…

 NASTAVAK EDUKACIJE ZA STATUS PSIHOTERAPEUTA: nakon edukacije za savetnika kandidati mogu nastaviti edukaciju za psihoterapeuta. Na broj sati edukacije za savetnika nastavlja se kurs-edukacija (od 480 do 700 časova-još 220) za psihoterapeute. Pored povećanog broja sati edukacije (do 700), za sticanje sertifikata psihoterapeuta potrebno je i da kandidat ima 250 sati ličnog rada u ulozi klijenta kod sertifikovanog psihoterapeuta, i 500 sati rada s klijentima pod supervizijom (još 50, pored 450 sati koje je imao za status savetnika).  Sa sertifikatom o završenoj edukaciji za psihoterapeuta i potvrdom mentora o superviziranoj praksi, kandidat može dobiti nacionalni sertifikat za psihoterapiju od UPSKS.

 Napomena: kandidati koji dobiju nacionalni sertifikat savetnika mogu dobiti i sertifikat iz koučinga uz dokaz o superviziranoj praksi iz oblasti koučinga, individualnog koučing rada ili držanja koučing radionica.

Prijave i informacije: 

oliedukativnicentar@gmail.com 

 060 40 55 605.

 

oli centar informacije

This slideshow requires JavaScript.