Edukacija za buduće “life coach-eve”

coaching1

AKREDITACIJA I SERTIFIKATI: Edukacija iz O.L.I. psihodinamskog life coachinga je akreditovana od strane UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije) i vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog Life Coacha u Srbiji i do članstva u EMCC (Evropski Savet za Koučing i Mentorstvo).

 TRAJANJE:

Edukacija je podeljena na 4 nivoa:

Uvodni-16 časova,

Bazični 80,

Napredni-160 i

Profesionalni-224.

Za svaki nivo edukacije dobija se poseban sertifikat. Nakon kompletirane edukacije kandidati stiču status O.L.I. life coacha na superviziji. Za dobijanje nacionalnog sertifikata akreditovanog kouča potrebo je da kandidat ima, pored završene edukacije, i 400 sati rada sa klijentima (pod supervizijom). Kompletna edukacija traje oko 2,5 godina. Odvija se jednom mesečno, u vikend modulima ili radnim danima u popodnevnim časovima.

KO SE MOŽE PRIJAVITI: kandidati različitih profesija i studenti. Kandidat mora biti punoletan.

VELIČINA GRUPE: radi se u malim grupama, od 10-15 kandidata.

NAČIN RADA: Edukacija je fokusirana na sticanje praktičnih koučing veština, ali i na poznavanje neophodnih teorijskih koncepata i znanja potrebnih za dubinsko razumevanje problema klijenata i metoda promene. Edukacija se odvija u vikend modulima kroz predavanja, radionice, prikaze slučajeva, lični rad i analizu dinamike grupe, supervizije rada s klijentima. U okviru programa edukacije edukanti dobijaju i znanja i veštine iz drugih koučing pravaca i škola koji su primenljivi u koučingu (psihoanalize, geštalta, transakcione analize, bioenergetike i drugih pravaca telesne psihoterapije, biofidbeka i neurofidbeka, R.E.B.T.a, NLP-ja, fokusiranja…) kao i znanja o mogućnostima uklapanja tehnika drugih pravaca u rad sa bazičnim emocionalnim kompetencijama koje obrađujemo u O.L.I. metodu. Edukanti u finalnim fazama edukacije pripremaju i prezentuju na grupi svoje koučing radionice.

CENA: cena jednog vikend modula (16 časova od 45 min.) je 110 eura.

LOKACIJA: Edukacija se odvija u prostorijama O.L.I. Centra u Gandijevoj 187 -4 Novi Beograd (za grupe u Beogradu). Edukacija se odvija i u grupama u Novom Sadu, Nišu, Tuzli, Podgorici, Subotici, Banja Luci itd.

Iako O.L.I. psihodinamski integrativni metod za psihoterapiju, savetovanje i koučing ima mnogo zadovoljnih polaznika, nekoliko koučing grupa, od toga jednu na Master nivou i mnogobrojne edukante koji, pod supervizijom, veoma uspešno praktikuju koučing, izgleda da mnogi i dalje nisu upoznati s prednostima ovako organizovane edukacije.

Lajf koučevi, koji su prošli kroz O.L.I koučing edukaciju, već imaju svoje sajtove, zadovoljne klijente, a i sami govore o tome koliko im je lični rad u grupi (sastavni deo edukacije za lajf kouča) pomogao u ostvarivanju vlastitih ciljeva, postizanju zadovoljstva i uvećanju životnih potencijala i kompetencija. Svaki uspešan koučing (ili, uopšteno, učenje bilo kojeg sadržaja) podrazumeva da na „svojoj koži“ isprobamo delotvornost tehnika, sadržaja i značaja naučenog.

O.L.I. koučing svoje polaznike uči upravo tome. Grupa služi kao „ogledalo“. Svi članovi su aktivni učesnici i svako ponaosob doprinosi grupnom učinku. Ovakva vrsta rada daje najbrže i najefikasnije rezultate u sticanju uvida o sopstvenim vrlinama i manama, kao i uvida o sopstvenim kompetentnostima i aspektima vlastite ličnosti koje valja nadalje razvijati.

 Dakle, koučing dovodi do psihološkog rasta i razvoja polaznika.

 Nadalje, veštine koje polaznici uče u toku O.L.I. koučing edukacije su esencijalne veštine za uspeh i samoaktualizaciju.

 Neke od najpopularnijih tema koje su od važnosti za lični i poslovni uspeh su:

  1. Veštine komunikacije (verbalne i neverbalne), razumevanja ljudi i asertivnosti
  1. Upravljanje vremenom
  1. medijacija i rešavanje konflikata
  1. veštine prezentovanja
  1. razlikovanje iracionalnih od racionalnih vidova mišljenja (kod sebe i drugih) i vežbanje potonjih u cilju razvijanja zdrave životne filozofije koja je ključ za ostvarenje pozitivnog stava prema životu
  1. Nekolicina psihoterapijskih pravaca (koje, inače, mogu učiti samo psiholozi i profesionalci srodnih nauka) dostupni su u toku koučinga svakome ko je zainteresovan da se bavi pomaganjem ljudima.

 Za koučing Vam nisu potrebna psihološka, medicinska, pedagoška predznanja. Nije Vam potrebno visoko obrazovanje. Jedini uslov je Vaše punoletstvo, a sva ostala potrebna znanja dobijate direktno u edukaciji iz O.L.I. lajf koučinga.

 Ljudi se često pitaju šta će raditi po završetku edukacije?

 Možda je jedan od najznačajnijih odgovora na to pitanje sledeći: „sama edukacija Vas uči kako da radite i kako da zaradite, kako da sami napravite svoj posao i kako da budete uspešni“!

 Lajf kouč se neće baviti psihopatologijom ljudi, ali će biti osposobljen da radi s ljudima koji imaju životne probleme i pomaže im da se usavršavaju u različitim oblastima (ličnoj, profesionalnoj, partnerskoj, porodičnoj).

 Mnogi se, nadalje, pitaju, „zašto bi klijent izabrao lajf kouča, ako se može obratiti psihoterapeutu?“

 Pitanje je smisleno budući da ukazuje na sumnju osoba koje nemaju psihološko predznanje povodom vlastitog uspeha kao lajf kouča, ali će iskustvo koje ću sada izneti, verujem, otkloniti takve sumnje.

 Živimo u konzervativnom društvu. Mnogi ljudi potraže psihoterapijsku pomoć samo kada ih „muka natera“. S druge strane, pozitivna psihologija (sama suština lajf koučinga) prihvatljiva je, interesantna i primamljiva svima.

 Pojedinci insistiraju da njihov vodič bude lajf kouč, a ne psihijatar, psiholog ili psihoterapeut!

 Polaznici O.L.I. lajf koučinga, koji su već počeli da rade s klijentima i održavaju grupne radionice, najjača su potvrda isplativosti i mogućnosti uspeha nakon završene (ili tokom) koučing edukacije.

 Posebna prednost, koja se odnosi na kontekst današnjeg brzog života, je trajanje edukacije iz O.L.I. koučinga. Ona je kraća od bilo koje terapijske edukacije, a budući da je integrativna, učesnici dobijaju sva potreba znanja nekoliko najpoznatijih svetskih terapijskih pravaca koji imaju primenu u treningu životnih veština i pozitivnoj psihologiji!

 Naposletku, (ili, možda, na početku) mnogi se pitaju da li su sertifikati priznati?

 Odgovor je kratak: „jesu“!

 Nakon superviziranog rada, O.L.I. kouč dobija mogućnost da, pored sertifikata iz O.L.I. lajf koučinga, dobije i sertifikat koji je nacionalno i evropski akreditovan. Samim tim, lajf kouč postaje član UPSKS („Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije“), dobija mogućnost učestvovanja na saborima, skupštinama i sednicama Udruženja kao aktivan član. Takvo članstvo i učešće u Udruženju pospešuje model na kojem insistiraju svi stručnjaci, a to je celoživotno obrazovanje i usavršavanje.

 I za kraj, verujem da mnoge interesuje mogućnost zarade.

 Lajf koučevi, prema sopstvenom nahođenju, određuju cenu svojih seansi ili koučing radionica. Te cene nisu niže od cena psihoterapijskih seansi i radionica. Mnogi misle da je koučing, budući da je relativno nov vid edukacije, nedovoljno priznat i cenjen. Iskustvo, na našim prostorima, govori suprotno. O.L.I. lajf koučevi razvijaju sposobnost dubinskog razmišljanja o ljudima, svetu i sebi i kompetencije da na sveobuhvatan način pomognu svojim klijentima da žive zdravije, ispunjenije i srećnije živote.

Prijave i informacije: 

oliedukativnicentar@gmail.com 

 060 40 55 605

DOBRO DOŠLI!