“Pazi!šta govoriš ? “

social media communication linchi kwok blog„Pazi!šta govoriš?“

Iskustvena radionica:

Efikasna komunikacija i lični razvoj

 

Efikasna komunikacije od velikog je značaja za mnoge oblasti života; Biti sa drugima je potreba koja dolazi iz urođene socijalne prirode čoveka. Komunikacija je ono što pravi most između nas i drugih ljudi i ono što nam omogućava da tu svoju prirodu dalje razvijamo i unapređujemo. Komuniciramo svakodnevno, sa porodicom, prijateljima, partnerom, saradnicima, čak i sa nepoznatim ljudima; Zato kvalitet komunikacije određuje kvalitet života.

Kome je namenjena radionica?

Radionica je namenjena svima koji žele da prošire svoja saznanja iz oblasti veština komunikacije; stilova komuniciranja, poruka koje šaljemo, odnosa verbalnog i neverbalnog kontakta, rade na otklanjanju barijera u komunikaciji kroz grupno radioničarski pristup.

Neke od teme koje ćemo otvoriti :

  • Stilovi komuniciranja,
  • aktivno slušanje,
  • komunikacija u konfliktima,
  • tehnike poboljšanja komunikacije,
  • komunikacija i sposobnost odlučivanja- krenuti ka ili od nečega.

*Svi učesnici radionice dobijaju potvrdu o učešću , iskustvene sate, kao i materijal povezan sa temom radionice.*

Autor i voditelj 

Ivana Paunović , psiholog, OLI psihoterapeut i edukator.

Prijave i informacije:

telephone-iconTel: 060 40 55 605

Mail:ivnpaunovic@yahoo.com

Dobro došli !

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s