„Autentična ličnost“

Happiness

Sertifikovani OLI iskustveno-edukativni seminar:

“Autentična ličnost”

Na formiranje naše predstave o sebi i toga šta možemo da uradimo uticali su događaji i iskustva kako pozitivna tako i negativna kojima smo u životu bili izloženi, kao i način na koji smo odreagovali u određenim situacijama.

Neretko se dešava da primajući pogrešne informacije o nama samima, stvaramo pogrešan doživljaj sebe, koji nas dalje u životu sputava i ne da nam da verujemo u sebe i uživamo u životu. Kakve god da su okolnosti ne treba dozvoliti da razlozi neuspeha prerastu u izgovore.

Ciljevi seminara:

– Razvijanje sposobnosti za efikasnije kretanje ka životnim ciljevima

– Bolje razumevanje sebe u cilju postizanja najboljih izbora u budućnosti

– Pronalaženje i razumevanje pogrešnih informacija o sebi, drugima i svetu koje su izvor loše slike o sebi

– Rad na sopstvenim sposobnostima, talentima i sklonostima

– Buđenje neostvarenih talenata, veština i sposobnosti

– Rad na razumevanju onoga što je autentično Vaše i onoga što je tuđe u Vašoj slici o sebi

Teme:

– Otkrivanje i razumevanje razloga neautentičnog življenja

– Otkrivanje i afirmacija sopstvene autentične ličnosti

– Razumevanje i nalaženje načina da prošlost ne upravlja budućnošću

– Pronalaženje odlučujućih izbori koji su napravljeni a koji utiču na formiranje ličnosti danas

– Razumevanje sopstvenih reakcija i tumačenja, značajnih unutrašnjih faktora

Deo protokola možete naći ovde (http://www.akademijauspeha.org/seminari/test_al.html ) i upoznati se sa jednim segmentom onoga čime ćemo se na seminaru baviti.

logo_zlatni.Seminar “Autentična ličnost” deo je programa edukacije za trenere životnih veština ( “life coaching” ) OLI Metoda.

Seminar je namenjen svima koji žele da rade na sebi, na razvoju svojih kapaciteta i sposobnosti, na pronalaženju načina da ostave više i bolje i da realizuju sebe!

gt-chairsU radu se koristi OLI psihodinamski integratiivni modalitet, kroz pristup radioničarskog tipa. Ovaj pristup omogućava efikasno istraživanje životnih problema sa kojima se svi susrećemo, a koji nam onemogućavaju  autentično funkcionisanje i čine nas manje zadovoljnim i produktivnim. Učesnici  radionice će se upoznati sa osnovnim psihološkim zakonitostima autentičnog življenja kroz praktičan rad na sebi, svojim iskustvima i problemima povezanim sa ovom temom.
Seminar traje ukupno 16 sati.
Svi učesnici dobijaju sertifikat sa brojem sati iskustvenog rada primenom O.L.I. Metoda akreditovanog od strane Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije i Evropskog Udruženja savetnika.

diploma
Informacije i prijave putem:

Email-a: ivnpaunovic@yahoo.com

Telefona:    +381 60 40 55 605

Dobro došli !

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s