Kada će mi život biti bolji?

Kada ga pogledaš. Kada mu se posvetiš. Kada ti on bude bitniji od svega ostalog. Kada ti tvoj život bude značio više od iluzija sigurnosti na koje si se oslanjao. Kada ti tvoja sloboda bude značajnija od mišljenja neke javnosti u kojoj fantaziraš da leži tvoja vrednost. Kada se setiš da je vrednost ljubavi neuporedivo veća od vrednosti novca. Da je snaga kontakta neuporediva sa iluzijama moći i superiornisti. Kada uvidiš da je u tvom biću sklad egzistencije. Sklad Bahove muzike koji narušavaš, koji raštimavaš, površnošću i izbegavanjem. Kada kreneš da usklađuješ ritam svojih osećanja, misli i ponašanja.

Continue reading “Kada će mi život biti bolji?”

Pristup radu sa snovima

“Naši snovi treba da prouče i nauče naše budno neznanje, svestan deo ličnosti, jer san vidi i dublje i dalje nego
dan“

AKREDITOVANE EDUKACIJE OD STRANE UDRUŽENJA ZA
PSIHOTERAPIJU, SAVETOVANJE I KOUČING SRBIJE

Akreditovani kurs koji vodi do zvanja „O.L.I. trener u pristupu radu sa snovima“

OLI integrativni psihodinamski pristup u radu sa snovima

AUTOR I VODITELj Ivana Paunović
Psiholog, psihoterapeut, edukator i supervizor
ivnpaunovic@yahoo.com,
http://www.ivanapaunovic.com
060 4055605
Oli integrativni psihodinamski metod

Edukacija je namenjena life cochevima, psihološkim savetnicima i psihoterapeutima ( sertifikovani, u
superviziji i u edukaciji )


Veličina grupe od 10 do 20 učesnika


Edukacija/trening se sastoji od 24 sati teorijskog i praktičnog rada
raspoređenim u 4 delova/modula.


Ukupni vremenski period trajanja edukacije je 32 časa rada


Analiza snova kao moćno sredstvo ličnog razvoja.


Kraljevski put u nesvesno, carski put u objedinjavanje, kojom god analogijom da se poslužimo dovešće nas do
značaja rada sa snovima. Vekovima intrigiraju i decenijama izučavaju i koriste u psihoterapijskoj praksi. Značaj
nesvesnog u psihodinamskoj praksi nam je poznat. Upoznajemo se sa psihodinamskim teorijama, značaju
psihodinamike za promene koji klijenti žele da postignu, dok analiza snova pomaže da tih promena i dođemo.


“Naši snovi treba da prouče i nauče naše budno neznanje, svestan deo ličnosti, jer san vidi i dublje I dalje nego
dan“.

Snaga snova za razvoj bazičnih emocionalnih kompetencija, razvoju sposobnosti za ljubav I rad ima
veliki potencijal. Kako bi taj potencijal pobudili i ostvarili potrebna su nam znanja i tehnike rada sa simbolima i
snovima.


Nesvesno ima svoj način da simbolički progovara. Taj jezik zovu se snovi. Naše je da ga naučimo I tako
otvaramo i razvijemo snažan kanal komunikacije sa samim sobom.


Teme kojima ćemo se baviti:


„Mi ne spavamo tek da bismo živeli, već da bismo naučili živeti bolje. “


Primena I analiza snova u radu sa klijentima.
Značaj snova I njegovih simbola.

Tehnike u radu sa snovima u individualnom I grupnom radu.
Terapiski modaliteti I pristupi u radu sa snovima,
Mogućnosti I potencijal snova u ličnom rastu I razvoju pojedinca.

 • Cilj(evi) edukacije: opšti i specifični ciljevi:
  Opšti cilj treninga je upoznavanje, produbljivanje i ovladavanje temom snova i interpretacije u psihoterapijskoj,
  savetodavnoj i koučing praksi. Specifični ciljevi fokusirani su na integrativni i praktični pristup temi zarad
  primene u ličnom i profesionalnom radu. Vođeni smo idejom da iz različitih perspektiva pristupio temi kako bi
  je potpunije rasvetleli tako dai ona može da rasvetli i unapredi naš lični rad kao klijenta i proširi i produbi naša
  znanja i tehnike kao psihoterapeuta. Snovi su moćni alat kontakta, razvijajući veštinu rada sa njim možeo dalje
  graditi naše ciljeve I pomoći drugima u tome.
  Trening je namenjen svima koji žele da rade na ovim ciljevima, Svima koji žele da prošire svoja znanja ka
  psihodinamskom razumevanju snova i njihovim funkcija u radu s aklijentima. Treningu mogu prisustvovati oni
  koji su završili, koji su u edukaciji ili procesu supervizije psihološkog savetovanja, psihoterapije I life
  coachinga.
 • Struktura: (izlistati delove ili module edukacije/treninga sa kratkim opisom):
  I MODUL
 • Snovi kao unutrašnji liči kompas
 • (Ne)svesno i povezivanje kroz snove
 • San kao remek delo
 • Svesni umetnik
 • San, simbol i (p)otkriveno
  II MODUL
 • Uloge, funkcije I značaj sna
 • Analiza snova- osnovni principi
 • Metodologija tumačenja S. Frojd
 • Rad sna
 • Cenzura sna
 • Opšti principi tumačenja
 • “Sanovnik”
 • Simboli i snovi
 • K. Jung I snovi
 • (Arhe)tipsko u snovima
 • Uspavane lepotice- snovi i bajke
 • Snovi kao jezik duše
 • Grupna analiza primera snova

III MODUL

 • Arhaične crte i infatilizacija sna
 • Tipovi i izvori snova
 • Snovi na terapiji
 • Dečiji snovi
 • Snovi koji se ponavljaju
 • Snovi kao (ne)ispunjenje želje
 • Zašto snovi više otkrivaju nego što skrivaju?
 • From i snovi
 • Hal I snovi
  IV MODUL
 • Čovek i njegovi simboli
 • Snevač, tumač i terapeut
 • Proces individuacije i izražavanje kroz san
 • Lekcije snova
 • Snovi kao saradnici i saputnici

 • Svaki modul, sastoji se od predavanja, primene tehnika i vežbi, prikaza slučaja, diskusije i ličnog iskustvenog
  rada ( grupni rad i individualni rad u grupi ).
 • Ishod edukacije
  Svaka aktivnost u okviru treninga dizajnirana je tako da omogući učesnicima da u svojoj praksi u radu sa
  klijuentima mogu koristiti snove kao neiscrpni izvor mogućnosti prevazilaženja izazova sa kojima se susreću
  klijenti. Omogućava sticanje i razvoj kompetencija na ovom polju rada u ličnim i profesionalnim oblastima
  života. U vidu teorijskog znanja koliko i praktične primene. Sati treninga , po klauzuli dva, priznaju se kao zbirni sati za dobijanje sertifikata iz koučinga.u okviru
  O.L.I. metoda i edukacije iz istog, Priznaju se sati edukacije- 24 sata, 32 časova rada.
  Po završenoj edukaciji se dobija certifikat o završenom kursu i zvanje „OLI trenera u pristupu rada sa snovima“
  kao i 32 časova edukacije u okviru koučinga.
 • DOBRODOŠLI!

Crvena

Dođu tako dani koji donesu brigu, tugu, neprijatne vesti. Prodrmaju tlo, slute na zemljotres. Nekada se on i dogodi. Nekada sa sobom odnese nama važne stvari Ili stvari za koje smo mislili da su mnogo važne jer smo se grčevito držali za njih. Znači nekada su nam zemljotresi i dobro došli da prodrmaju naš svet koji smo stvorili i podsete nas da on nije jedini.

Continue reading “Crvena”